نتایج جستجو برای عبارت :

سنگ روی پیراهن سرمه ای مجلسی چگونه میدوزیم

ايده امروزمون
براي درست کردن اين گوشواره ها یه سری حلقه سرمه اي و یه سری حلقه سفید اماده کنید، طوری که حلقه هاي سرمه اي بزرگتر باشن، بعد با فشار دو‌انگشت اشاره و شست، حلقه ها رو به شکل چشم در بیارد و بعد کنار هم بچسبونید و با مروارید تزئین کنید

ادامه مطلب
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بلند را انتخاب نکنید زیرا لباس هاي بلند استايل شما را نه میکنند.
همانطور که میدانید امسال گیپور مد است و بین خانم هاي ايرانی به شدت پرطرفدار است, براي لباس مجلسي, مانتو, شومیر و . سراغ گیپور ها میدوند. پيراهن هايی که در ادامه مشاهده میکنید جدیدترین مدل لباس مجلسي دخترانه اند که سال 97 - 20 مد هستند و طرح هاي کار شده
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لباس مجلسي مهم ترین لباس براي دختر خانم هاي جوان است که انتخاب آن براي خانم هاي شیکپوش اصلا کار ساده اي نیست زیرا بايد لباسی مناسب با سن, اندام , رنگ پوست و . انتخاب کنند, اگر براي مراسم هاي عقد, حنابندان و عروسی دنبال مدل لباس چشمگیر هستید پيراهن هاي دخترانه مجلسي کارشده با پنل, گیپور, ساتن و دانتل مناسب شما هستند.
لباس مجلسي دخترانه
اصولا پيراهن هاي کوتاه بهترین انتخاب براي لباس مجلسي دخترانه است و ظاهری خاص به شما میبخشند, هرگز لباس هاي بل
لینک دانلود:
 
http://bit.ly/2k4oImT
 
http://bit.ly/2k4oImT
 
براي دیدن تمامی سوالات بر روي لنکهاي بالا کلیک کیند:
 
چند نمونه از سوالات:
 
 
) تفاوت یرمه و ملیله چیست؟
۱- سرمه داراي انعطاف است  ☑
۲- ملیله داراي انعطاف است.
۳- سرمه داراي ترکیب رنگ زیادی است.
۴- ملیله به اندازه مورد نظر بايد برش بخورد.
 
) سرمه معمولا روي چه پارچه اي دوخت میشود؟
۱- تترون
۲- ابریشم
۳- ترمه و مخمل  ☑
۴- ارگانزا
 
) براي پیاده کردن طرح روي پارچه مخمل از چه وسیله اي استفاده میشود؟
۱- کاربن
۲-
خیره شده بود به دیوار روبرويش و فارغ از گفت‌وگوهاي صمیمی که در اتاق جریان داشت، آرام آرام سرخ می‌شد. فقط همین را می‌توان درباره‌ احساساتش در آن لحظه خاص گفت، چرا که هیچ چیز دیگری در صورتش تغییر نمی‌کرد، تا اينکه چشمان خیره‌اش را براي لحظه‌اي بست و به محض گشودن دوباره آن‌ها، شروع به فریاد زدن کرد: "من نمی‌دانم اصلا چرا نبايد عصبانی باشم؟ مگر هر کسی حق ندارد گاهی اوقات از کوره در برود و هر کثافتی را از دل و روده‌اش بیرون بپاشد؟" و تازه زما
برند MOHER نامی آشنا در زمینه پوشاک نه سايز بزرگ می باشد .محصولات اين برند شامل انواع : پيراهن مجلسي ، بلوز مجلسي ، شلوار مجلسي ، تونیک مجلسي ، سرهمی مجلسي ، تاپ مجلسي و … می باشد .کیفت دوخت خوب و قیمت مناسب از ویژگی هاي برند MOHER می باشد .جهت مشاهده محصولات ، مشاوره و خرید با ما در ارتباط باشید .
شماره تماس :09148692123
آدرس سايت :www.moher.xyz
لینک دانلود:
http://bit.ly/2TBynPd
 
http://bit.ly/2TBynPd
 
براي دیدن تمامی سوالات بر روي لینکهاي بالا کلیک کنید:
 
قسمتی کوچکی از سوالات لینک بالا:
 
 
) براي اجراي کمندهاي عریض از چه استفاده میشود؟
۱- از پنیه و ابر
۲- از ساقه دوزی و مروارید
۳- از چند لايه قیطان بغل همدیگر ☑
۴- از فتیله هاي ابریشمی
 
) ده یک دوزی را با چه نخی می دوزند؟
۱- گلابتون ☑
۲- ابریشم
۳- قیطان
۴- مروارید ملیله سرمه
 
) براي لکه گیری ابتدا به چه نکته اي توجه می شود؟
۱- -جنس و رنگ پارچه
۲- علت و نوع ل
کفش اسپرت پسرانه رنگ سرمه اي
 
 
براي خرید یا دیدن کتانی هاي بیشتر اينجا کلیک کنید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتانی مردانه سورمه اي | جدیدترین مدل هاي کتانی مردانه 2019 | .
 
https://botick.com › . › کتانی مردانه › کتانی مردانه سورمه اي
 
کفش ورزشی مردانه طرح آدیداس سورمه اي 98 2019 . کفش مردانه کد 154 سورمه اي 97 20 · بتابی . کفش اسپرت nike . کفش مردانه Fila مدل 10194 سورمه اي 98 2019.
 
کفش اسپرت مردانه لاگوست سرمه اي - فروشگاه اينترنتی .
 
https://glamora.com › کفش-اسپرت-مر
لینک دانلود
 
https://www.academia.edu/40090774/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%82_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C
 
 
براي دریافت لینک به لینک بالا مراجه کنید
 
روبان دوزی مقدماتی ۲ نفر اول ۷۰ هزار تومان وبقیه ۸۰ هزارتومان روبان دوزی پیشرفته ۸۰ هزارتومان نازکدوز نه ۲ نفر اول ۸۰۰ هزارتومان بقیه ۱ میلیون تومان سرمه و منجوق ۲ .پيراهن نه کمر کلوش | پوشاک نه - گلدتگپيراهن+نه+کمر+
پيراهن ن
اي چشم خمارین که کشد سرمه خوابتوی جام بلورین که خورد باده نابتخواهم همه شب خلق به نالیدن شبگیراز خواب برآرم که نبینند به خوابتاي شمع که با شعله دل غرقه به اشگییارب توچه آتش که بشویند به آبتاي کاخ همايون که در اقلیم عقابییارب نفتد ولوله واي غرابتدر پیچ و خم و تابم از آن زلف خدا رااي زلف که داد اينهمه پیچ و خم و تابتعکسی به خلايق فکن اي نقش حقايقتا چند بخوانیم به اوراق کتابتاي پیر خرابات چه افتاده که دیریستدر کنج خرابات نبینند خرابتدیدی که چه
انواع پيراهن هاي مجلسي سايز بزرگ را براي شما عزیزان طراحی و تولید نموده ايم .با به کار گیری ماشین آلات بروز و بهره بردن از نیروي انسانی مجرب همه تلاشمان اين است که رضايت مشتریان جلب شود ، چرا که بانوی ايرانی شايسته بهترین هاست .براي مشاهده مدل ها و مشاوره و خرید با ما در ارتباط باشید .
شماره تماس : 09148692123آدرس سايت : www.moher.xyz
انواع پيراهن هاي مجلسي سايز بزرگ را براي شما عزیزان طراحی و تولید نموده ايم .با به کار گیری ماشین آلات بروز و بهره بردن از نیروي انسانی مجرب همه تلاشمان اين است که رضايت مشتریان جلب شود ، چرا که بانوی ايرانی شايسته بهترین هاست .براي مشاهده مدل ها و مشاوره و خرید با ما در ارتباط باشید .
شماره تماس : 09148692123آدرس سايت : www.moher.xyz
پيراهن مردانه Enzo مدل T9733پيراهن مردانه Enzo مدل T9733 پيراهن مجلسي انزو ، چهار خانه خوشگل و اسپرت مجلسي 2019
پيراهن مردانه Enzo مدل T9733 یقه دار در سه سايز لارج و ايکس لارج و دو ايکس لارج اسپرت عالی و مجلسي


پيراهن مردانه Enzo مدل T9733 یقه دار در سه سايز لارج و ايکس لارج و دو ايکس لارج اسپرت عالی و مجلسي

معرفی یک پيراهن اسپرت مجلسي ،
پيراهن اسپرت مردانه انزو Enzo مدل T9733می باشد رنگ آن مشکی و قهوه اي چهار خونه اي یقه دار است

پيراهن مردانه Enzo مدل T9733
یک پيراهن اس
آموزش جامع سرمه دوزی و روبان دوزیبراي شما بانوان هنرمند ايران زمینیك پكیج با كیفیت عالی و به زبان فارسیبا آموزش اساتید مجرب اين هنر بی نظیر ايرانیلوازم منزل را به سلیقه خود تزئین كنیدبا یادگیری اين هنر یك شغل پردرآمد در منزل خواهید داشت!1 DVDكاملترین مرجع آموزشیآموزش تكنیكهاي برتر سرمه دوزی و روبان دوزیفرصت بی نظیر براي دریافت اطلاعات اساتید سرمه دوزی وروبان دوزیبا آموزش سرمه دوزی و روبان دوزی طراح و سازنده لوازم زینتی خانه باشید.طرح هاي
نمونه اي از دوخت ذغره و گلهاي نگینی با سرمه و مروارید را در زیر می بینید که توسط خانم مهری صالحانی از آموزشگاه شب افروز، بر روي پارچه ترمه؛ دوخته شده است. طرح مورد استفاده بر روي اين ترمه ترکیبی از یک بته جقه با چند شاخه و گل می باشد که در دوسمت رومیزی به صورت رانر ؛ قرار گرفته و با استفاده از تکنیک هاي مختلف ذغره ، سرمه و مروارید دوخته شده است. 
شما نیز ببینید و لذت ببرید.

ادامه مطلب
بولوترین عادم اين کره خاکی منم ک الان روي تختم نشستم، خانواده ام توی سالن خونمون پیش همن و باهم حرف میزنن، کلی فکر توی سرمه و نمیدونم بايد چیکار کنم و درمورد آینده ام بینهايت گیجم‌. بولو ترین عادم اين کره خاکی منم و دارم حس میکنم ک قلبم هم داره آبی میشه.
لیست محصولات ما: 
کرم پودر ضد آفتاب نورا
کرم بیرنگ ضدآفتاب نورا
کرم بوتاکس نورا
کرم ضدلک
کرم دورچشم رازیانه نورا
کرم زعفران نورا
کرم نارگیل نورا
کرم حون نورا
کرم ژل رويال نورا
روغن اکسیر جوانی
روغن خراطین و زالو
صابون پنج گیاه
صابون زردچوبه مکس لیدی
صابون زردچوبه تورمریک
مام پودری نرگس
مام پودری نیکا
مام ژله اي بهارنارنج
رژلب رولی
رژلب مايع
نوره زرنیخ دار 400 گرمی
نوره زرنیخ دار یک کیلویی
ریمل تقویتی
ژل شستشو صورت آلوئه ورا
رنگ مو
شامپو ژ
جدیدترین فرش عروس
جدیدترین فرش عروس با قیمتجدیدترین فرش عروسکیجدیدترین مدل فرش عروس
جدیدترین تابلو فرش عروسجدیدترین فرش اتاق خواب عروسجدیدترین مدل فرش براي عروسجدیدترین مدل فرش فانتزی عروسجدیدترین مدل فرش فانتزی عروسجدیدترین فرش عروس با قیمتجدیدترین فرش اتاق خواب عروسجدیدترین فرش هاي عروسجدیدترین فرش عروس با قیمتجدیدترین مدل فرش براي عروسجدیدترین فرش اتاق خواب عروسجدیدترین تابلو فرش عروسجدیدترین مدل فرش عروسجدیدترین مدل فرش براي
امام ضمن حفظ آراستگی خود در خانه بر مرتب بودن ظاهرمرد در خانه اش تاکید می کرد.
پاکیزگی را از اخلاق پیامبران می شمرد.
وقتی می خواست میان مردم بیايد به سر و وضعش می رسید.
شانه:
مقید بود موهايش را شانه کند.سلیمان بن یحی می گوید:
یکی از روزها که امام رضا(ع) می خواست از خانه بیرون برود،شانه اي خواست و شروع کرد به شانه زدن به موهايش.سپس به من گفت:سلیمان،پدرم از پدران خود نقل کرده است که رسول خدا(ص)فرمود:هرکسی هفت بار موهاي سر و صورتش را شانه بزند هرگز در
3 پيراهن مردانه اي که بايد در کمد هر مردی باشد .
ما قصد داریم که شما را با 3 مدل پيراهنی که بايد همه آقايان داشته باشند آشنا
کنیم . میتوان گفت داشتن اين پيراهن ها اامی است و در ظاهر و سبک شما بسیار
تاثیرگذار است.
با ما همراه باشید با بررسی سه پيراهن مردانه اي که براي همه آقايان لازم است
.
پيراهن رسمی
همانطور که میدانید اين مدل پيراهن مردانه مخصوص مراسم‌هاي رسمی است . شما میتوانید با پوشیدن اين مدل پيراهن استايل خود را مجلل تر نشان دهید . اين پی
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

نوشته های من صالحه + دانلود اهنگ های جدید بیمه سینا "سهرابی" بازی های جدید 2019 حکیم بار مجتمع فنی باران علوم اسلامشهر بال آهنی فروشگاه اینترنتی بازی تخته نرد و بازی حکم آنلاین با پول واقعی